Агенция за преводи и легализация оторизирана от МВнР

nivo nivo nivo nivo

Апостилът (apostille) е специално удостоверение, което се поставя върху самия документ или в приложение към него, чрез което се удостоверява истинността на подписите и печатите, положени върху документа. Заверката с апостил представлява легализиране на документа от компетентния орган в държавата, където той е издаден.

on Сряда Юни 22 by Super User

Легализацията означава заверяване (или удостоверяване) на български или чуждестранен документ, издаден от държавен или общински орган, посредством подпис и печат от страна на съответния компетентен за тази цел орган. Заверката се извършва от определени държавни органи като министерства,  съдилища и държавни агенции, а също и от нотариуси, когато става дума за удостоверяване на подписи. За повече подробности посетете страницата на МВнР на този адрес: https://www.mfa.bg/bg/uslugi-patuvania/konsulski-uslugi/zaverki-legalizacia/obshta-informatsia

on Сряда Юни 22 by Super User

За да бъде признат в България, документ издаден от чужда държава, и обратно, български документ да бъде признат в друга държава, той трябва да бъде преведен и "легализиран". Преводът трябва да бъде извършен от преводач, който е включен в списъка на МВнР за извършване на официални преводи. *

* Забележка  В момента списъкът не се поддържа на страницата на МВнР поради предстоящи промени в нормативната уредба.

В България легализацията на публични и граждански документи с Апостил се извършва от Консулския отдел на Министерството на външните работи, от Министерството на правосъдието за документи, заверени от нотариуси и съдилища и от Областните администрации за документи, издадени от общините. Преди това обаче документите трябва да бъдат заверени от съответните компетентни органи и институции – общини, министерства и държавни агенции.

Подробна информация за издаването на удостоверението “апостил” от Министерството на правосъдието се съдържа в раздел “Публични услуги” на следния интернет сайт: http://apostil.mjs.bg/

on Понеделник Декември 16 by Super User

Сроковете за превод и легализация могат да бъдат различни в зависимост от институцията, която заверява документа и Вашите нужди. Съществува обикновена (5 - 6 работни дни), бърза (3 работни дни) и експресна услуга (1 ден), както от наша страна, така и от страна на Министерство на външните работи. Не всеки документ обаче е възможно да бъде легализиран експресно, това зависи от сроковете на другите удостоверяващи институции – министерство на правосъдието, НАЦИД, областните администрации.
Свържете се с нас за информация за конкретните срокове!

on Понеделник Декември 16 by Super User

Това е превод, носещ подписа на заклет преводач, който удостоверява верността на извършения от него превод, както и бланката и печата на фирма, подписала договор с МВнР за извършване на официални преводи.

on Сряда Юни 22 by Super User

Това е официален превод, който има заверка за истинността на подписа на преводача от Консулския отдел към МВнР на Република България или от нотариус (от 01.03.2018 г.), когато преводът е направен от чужд език на български.  Легализиран превод може да бъде направен на оригинал или нотариално заверено копие на официален документ, носещ необходимите подписи, печати и предхождащи заверки.

on Сряда Юни 22 by Super User

Това е преводач, който отговаря на изискванията на МВнР за владеене на чужд език и има право да извършва преводи от чужд език на български и обратно. Освен това той е подписал и клетвена декларация пред нотариус, че носи наказателна отговорност за верността на всеки направен от него превод. Личните данни и подписът на преводача са регистрирани в сектор "Заверки и легализации" към МВнР, а съответно преводачът е вписан и в списъка на фирми, сключили договор за извършване на официални преводи.

on Сряда Юни 22 by Super User

Според действащите стандарти в България (БДС EN 15038:2006), една преводна страница съдържа 1800 символа (вкл. интервалите). Изчислява се с функцията Word Count. Под „преводна страница” се разбира страница от преведения текст, а не от източника, така че обикновено има разминаване в броя страници при превод между различните езикови комбинации.  
В този смисъл, цената на превода се определя именно върху броя преведени страници, а не върху броя видими страници на оригинала.
Ако искате да разберете какъв е обемът на Вашия текст за превод, най-добре е да ни го изпратите в уърд формат, ще направим предварителна калкулация и ще ви върнем отговор. 

Как се смята преводна страница?

Начини за изчисляване на символите в Microsoft Word:

Файла, който ще се превежда се отваря и се избира менюто Tools->Word Count...

или:

Клавишна комбинация за Word Count

on Сряда Юни 22 by Super User

Начини на плащане

  • на място в офиса – в брой или чрез ПОС терминал
  • банков превод или с кредитна карта чрез системата на е-pay директно през нашата интернет страница
  • наложен платеж
Плащане чрез системата Epay.bg
Описание Сума
Преводачески услуги BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Продължавайки да използвате нашия сайт, Вие се съгласявате със нашата Политиката за поверителност.