Get Adobe Flash player

Новини


За всички, за които качественото образование е приоритет – не пропускайте най-голямото международно образователно изложение "Образование без граници"! Мястото е София, НДК от 11 до 13 март 2016.

Офис

Бул. "Евлоги Георгиев" 119,
тел./факс:/359 2/ 944 3455;
mobile: +359 887 242 144
e-mail: office@sana21bg.com

Работно време
понеделник - четвъртък
от 9 до 17:30 часа
без прекъсване на обяд

Петък от 9 до 17 часа

 

Кабинет за спешни преводи

ж.к. Гео Милев,
ул. Цветан Радославов № 6
mobile: +359 888 440 640
mobile: +359 896 521 827

e-mail: cabinet@sana21bg.com

Работно време
понеделник - петък
от 9 до 17:00 часа
без прекъсване на обяд

карта

 

Сана 21 във Facebook

Начини на плащане

  • директно в офиса
  • банков превод
  • наложен платеж

Плащане чрез системата Epay.bg

Въпроси

Какво е Апостил?

Апостилът (apostille) е специално удостоверение, което се поставя върху самия документ или в приложение към него, чрез което се удостоверява истинността на подписите и печатите, положени върху документа. Заверката с апостил. представлява легализиране на документа от компетентния орган в държавата, където той е издаден.

Какво означава легализация на документ?

Легализацията означава заверяване (или удостоверяване) на български или чуждестранен документ, издаден от държавен или общински орган, посредством подпис и печат от страна на съответния компетентен орган за тази цел. Заверката се извършва от определени държавни органи като министерства,  съдилища и държавни агенции, а също и от нотариуси, когато става дума за удостоверяване на подписи. За повече подробности вижте страницата на МВнР на този адрес: http://www.mfa.bg/bg/pages/view/75.

Кой легализира или заверява българските документи?

За да бъде признат в България, документ издаден от чужда държава, и обратно, български документ да бъде признат в друга държава, той трябва да бъде преведен и "легализиран". Преводът трябва да бъде извършен от преводач, който има сключен договор с МВнР за извършване на официални преводи.

В България легализацията на публични и граждански документи с Апостил се извършва от Консулския отдел на Министерството на външните работи http://apostille.mfa.bg./ и от Министерството на правосъдието за документи, заверени от нотариуси и съдилища. Преди това обаче документите трябва да бъдат заверени от съответните компетентни органи – общини, министерства, държавни агенции и т.н.

Подробна информация за издаването на удостоверението “апостил” от Министерството на правосъдието се съдържа в раздел “Публични услуги” на следния интернет сайт: www.mjeli.government.bg

Какви са сроковете за превод и легализация на документ?

Сроковете за превод и легализация могат да бъдат различни в зависимост от вашите нужди. Съществува обикновена (5-6 работни дни), бърза (3 работни дни) и експресна услуга (1 ден), както от наша страна, така и от страна на Министерство на външните работи. Не всеки документ обаче е възможно да бъде легализиран за 1 ден, например дипломите.

Какво е официален превод?

Това е превод, носещ подписа на заклет преводач, който удостоверява верността на извършения от него превод, както и бланката и печата на фирма, подписала договор с МВнР за извършване на официални преводи.

Какво е заверен или легализиран превод?

Това е официален превод, който има заверка за истинността на подписа на преводача от Консулския отдел към МВнР на Република България. Легализиран превод може да бъде направен само на оригинал или нотариално заверено копие на официален документ, носещ необходимите подписи, печати и предхождащи заверки. Легализиран превод може да бъде направен от български на чужд език и обратно.

Кой е заклет (оторизиран) преводач?

Това е преводач, който отговаря на изискванията на МВнР за владеене на чужд език и е подписал клетвена декларация пред нотариус, че е запознат с наказателната отговорност, която носи за верността на всеки направен от него превод. Личните данни и подписът на преводача са регистрирани в сектор "Заверки и легализации" към МВнР, а съответно преводачът е вписан в списъка на една или повече фирми, сключили договор за извършване на официални преводи.

Как се изчислява големината на превода?

Според действащите стандарти в България (БДС EN 15038:2006), една преводна страница съдържа 1800 символа (вкл. интервалите). Под „преводна страница” се разбира страница от преведения текст.

В този смисъл, цената на превода се определя именно върху броя преведени страници, а не върху броя страници на оригинала.

Как се смята преводна страница?

Начини за изчисляване на символите в Microsoft Word:

Файла, който ще се превежда се отваря и се избира менюто Tools->Word Count...

или:

Клавишна комбинация за Word Count